Turite klausimų? Skambinkite: +370 631 08000. Rašykite: info@siosnordic.lt

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
AQUA FILTER osmoso sistemoms taikoma net 10 metų garantija!
Soda Stream gazuokliai - rinkitės dizainą!
Vsių tipų - filtrų įrenginiai! Minkštinimo, nugeležinimo ir visos kitos valymo sistemos.
Įvairiausi filtrai ir jų dalys. Neradote - susisiekite!
Minkštinimo filtrai CLACK CORP visam namui
Nugeležinimo filtrai su oru

Vandens kokybės Lietuvoje rodikliai / 2013-07-28

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybos ATASKAITA APIE GERIAMOJO VANDENS SAUGĄ IR KOKYBĘ LIETUVOJE, paruošta 2012 metais.

Lietuvoje viešai teikiamą vandenį naudoja 75% gyventojų. Lietuvoje geriamojo vandens šaltinis yra požeminis vanduo. Išimtis Klaipėdos miesto 3-ioji vandenvietė, joje požeminis vanduo dirbtinai papildomas paviršiniu vandeniu (vanduo imamas iš Karaliaus Vilhelmo kanalo).

Informacija apie geriamojo vandens saugos ir kokybės neatitikimus didžiosiose miestuose 2010 m. Pažymėtina, kad tirta tik dalis cheminių medžiagų, pateikti rezultatai lentelėje parodo ne patį kokybiškiausią vandenį:

Vandenvietės viešai tiekiamo geriamojo vandens geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijose, kuriose tiekiama vartotojams geriamojo vandens daugiau kaip 1000 m3 per parą arba aprūpinama daugiau, kaip 5000 gyventojų.

Rodiklis

Mėginių skaičius iš viso

Neatitikusių mėginių skaičius

Alytaus m.

Geležis

190

3

Alytaus m.

Drumstumas

661

5

Alytaus apsk. Varėna

Manganas

20

2

Kauno apsk. Garliava

Amonis

4

3

Kauno apsk. Garliava

Geležis

5

1

Kauno apsk. Raseiniai

Manganas

2

1

Kauno m. Kleboniškio

Geležis

7

1

Kauno m. Kleboniškio

Manganas

7

2

Kauno m. Vičiūnų

Geležis

26

1

Kauno m. Vičiūnų

Manganas

26

5

Klaipėdos apsk. Kretinga

Geležis

4

1

Klaipėdos apsk. Skuodas

E.coli

4

1

Klaipėdos apsk. Skuodas

Koliforminės bakterijos

4

1

Klaipėdos apsk. Šilutė

Amonis

23

23

Klaipėdos apsk. Šilutė

Geležis

10

2

Klaipėdos m. I

Fluoridas

59

34

Klaipėdos m. I

Nitritas (iš čiaupo)

327

3

Klaipėdos m. I

Amonis

317

15

Klaipėdos m. I

Drumstumas

327

1

Marijampolės m. Sūduvos I

Amonis

107

4

Marijampolės m. Sūduvos I

Geležis

293

2

Marijampolės m. Sūduvos I

Kvapas

293

3

Marijampolės m. Sūduvos I

Skonis

293

3

Marijampolės m. Sūduvos II

Geležis

271

7

Panevėžio apsk. Kupiškis

Geležis

6

1

Šiaulių apsk. Kuršėnai

Amonis

7

4

Šiaulių apsk. Kuršėnai

Geležis

5

4

Šiaulių apsk. Kuršėnai

Manganas

3

1

Šiaulių apsk. Kuršėnai

Drumstumas

5

2

Šiaulių m. Bubių

Sulfatas

23

15

Šiaulių m. Lepšių

Amonis

158

44

Šiaulių m. Lepšių

Geležis

158

103

Šiaulių apsk. Joniškis

Geležis

14

2

Šiaulių apsk. Joniškis

Sulfatas

11

11

Šiaulių apsk. Kelmė

Fluoridas

6

6

Utenos apsk. Molėtai

Drumstumas

6

1

Vilniaus apsk. Elektrėnai

Amonis

10

1

Vilniaus apsk. Elektrėnai

Geležis

12

6

Vilniaus apsk. Elektrėnai

Spalva

9

1

Vilniaus apsk. Elektrėnai

Drumstumas

8

3

Vilniaus apsk. Šalčininkai

Geležis

5

5

Vilniaus apsk. Širvintos

Amonis

45

1

Vilniaus apsk. Širvintos

Savitasis elektrinis laidis

1

1

Vilniaus apsk. Švenčionys

Geležis

3

1

Vilniaus apsk. Švenčionys

Manganas

3

3

Vilniaus apsk. Švenčionys

Drumstumas

12

2

Vilniaus apsk. Ukmergė

Amonis

232

6

Vilniaus m. Vingio

Manganas

8

6

Vilniaus m. Žemųjų Panerių

Geležis

8

8

Vilniaus m. Žemųjų Panerių

Manganas

7

7

Vilniaus m. Žemųjų Panerių

Drumstumas

24

4

Vilniaus m. Bukčių

Geležis

9

6

Vilniaus m. Bukčių

Manganas

9

6

 

Nustačius, kad geriamasis vanduo neatitinka teisės aktų reikalavimų, geriamojo vandens tiekėjai laikinai pagerina geriamojo vandens kokybę atlikdami vandentiekio trasų praplovimus, kai kuriais atvejais keičiami vamzdynai. Tačiau dauguma atvejų geriamojo vandens kokybės gerinimo problemas iš esmės galima išspręsti tik įrengiant vandens gerinimo įrenginius, pakeitus vandentiekio tinklus, pasirinkus kitą vandens šaltinį. Šie darbams reikalingos investicijos. Tarnyba siekia, kad geriamojo vandens tiekėjai turėtų konkrečius planus ir priemones kaip užtikrinti geriamojo vandens kokybę, šiuos planus vykdytų ir apie jų vykdymą bei tiekiamo geriamojo vandens kokybę tinkamai informuotų vartotojus.

Išlygos:

Išlyga – tai yra Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau − Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba) sprendimas leisti savivaldybės vykdomajai institucijai tam tikroje vandens tiekimo objekto teritorijoje ar jos dalyje vandentiekio skirstomuoju tinklu ribotą laikotarpį vartotojams viešai tiekti tiekiamas geriamąjį vandenį, kurio vienas ar keli toksiniai (cheminiai) rodikliai yra didesni negu nustatyti Lietuvos higienos normoje HN24:2003, įvertinus, kad šie rodikliai nesukels potencialaus pavojaus žmonių sveikatai ir kad vandens tiekėjai ėmėsi realių veiksmų tiems rodikliams atkurti bei informuoti geriamojo vandens vartotojus. Pasibaigus išlygos geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei taikymo laikotarpiui, jei ketinama taikyti antrąją arba išskirtiniais atvejais − trečiąją išlygą, savivaldybės vykdomoji institucija kreipiasi į Valstybinę visuomenės sveikatos priežiūros tarnybą.

Vartotojų informavimas

Apie geriamojo vandens programinės priežiūros rezultatus (geriamojo vandens kokybę), teisės aktų nuostatos įpareigoja geriamojo vandens tiekėjus viešai pranešti geriamojo vandens vartotojams, tačiau nėra nustatyta, kokios konkrečios informavimo priemonės turi būti pasirenkamos pateikiant informaciją. Dažniausiai geriamojo vandens tiekėjai informaciją pateikia periodiniuose leidiniuose.

Šaltinis:
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybos ATASKAITA APIE GERIAMOJO VANDENS SAUGĄ IR KOKYBĘ LIETUVOJE 2008-2010 METAIS

Svetainę sukūrė: Designus

Klauskite

Klauskite

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com