Turite klausimų? Skambinkite: +370 631 08000. Rašykite: info@siosnordic.lt

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
AQUA FILTER osmoso sistemoms taikoma net 10 metų garantija!
Soda Stream gazuokliai - rinkitės dizainą!
Vsių tipų - filtrų įrenginiai! Minkštinimo, nugeležinimo ir visos kitos valymo sistemos.
Įvairiausi filtrai ir jų dalys. Neradote - susisiekite!
Minkštinimo filtrai CLACK CORP visam namui
Nugeležinimo filtrai su oru

Paieškoję internete susipažinome su vandens problemomis... / 2011-10-30

Paieškoję internete apie vandens kokybę teisinius dokumentus radome, JUMS, naudingos informacijos:

Informacinis Šaltinis: http://www.vet.lt/lt/

Išlygos

Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie SAM savivaldybės merui gali leisti taikyti išlygą, kad tam tikroje vandens tiekimo objekto teritorijoje ar jos dalyje vandentiekio skirstomuoju tinklu ribotą laikotarpį vartotojams viešai būtų tiekiamas geriamasis vanduo, kurio vienas ar keli toksiniai (cheminiai) rodikliai yra didesni negu nustatyti higienos normoje HN 24 HN 24:2003

Vandens įstatymas Tiekėjai už vandens saugą ir kokybę atsako:

iki įvadų į geriamojo vandens vartotojams priklausančių pastatų vidaus vandentiekį; į maisto įmonėms priklausančių pastatų vidaus vandentiekį

Valstybinės geriamojo vandens kontrolės problemos

Ypač kaimuose vandentvarkos objektų būklė nepatenkinama:

  • nėra vandentvarkos objektų techninės dokumentacijos
  • vienas objektas būna privatizuotas net kelių asmenų (atsakingo nėra)
  • nėra sunaudojamo vandens kiekio apskaitos prietaisų
  • netvarkomos sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) griežto režimo ir 50 m taršos apribojimo juostos
  • yra nenaudojamų ir nelikviduotų gręžinių
  • nevykdoma geriamojo vandens programinė priežiūra ir t.t.

Aplinkos ministerijai pavestas vandentvarkos ūkio valstybinis reguliavimas, tačiau šiandien dar nėra parengti teisės aktai, reglamentuojantys ir reguliuojantys aukščiau minėtų problemų sprendimą, juridinių bei fizinių asmenų, savivaldos institucijų atsakomybę.

GERIAMOJO VANDENS KOKYBĖS RODIKLIŲ NEATITIKTIS HN 24:2003 IR TARYBOS DIREKTYVOS 98/83/EB REIKALAVIMAMS

ŠIAURĖS VAKARŲ LIETUVOJE GERIAMAJAME VANDENYJE YRA PADIDINTAS FLUORIDŲ (TOKSINIS RODIKLIS) KIEKIS (>1,5 mg/l)

Pagal pateiktas programinės priežiūros statistines metines ataskaitas (Kretinga, Palanga, Kelmė, Klaipėda ir kt.)

DAUGELYJE LIETUVOS VANDENVIEČIŲ VANDENYJE GELEŽIES KONCENTACIJA VIRŠIJA HN 24:2003 SPECIFIKUOTĄ RODIKLIO VERTĘ 0,2 mg/l.

Pagal pateiktas geriamojo vandens tiekėjų programinės priežiūros statistines metines ataskaitas

Jonavos, Joniškio, Kauno, Kėdainių, Kelmės, Kretingos, Marijampolės, Pasvalio, Pasvalio, Šiaulių, Šilalės, Vilniaus r. ir kt. Vandenvietėse

BŪKLĖ

  • Nėra sukurta vieninga duomenų apie geriamojo vandens kokybę bazė
  • Būtina gerinti stebėsenos (programinės priežiūros ir inspekcinių tyrimų finansavimą)
  • Išplėsti ir modernizuoti laboratorinių tyrimų bazę (vandentvarkos įmonių ir kontroliuojančios institucijos laboratorijų).

Svetainę sukūrė: Designus

Klauskite

Klauskite

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com